Skip to main content

Nyheter


Det nya reningsverk för dagvatten vi investerat i för att få klassas som tillståndspliktig avfallsverksamhet.
230601

Tillståndspliktig avfallsverksamhet

Länsstyrelsen i Skåne klassar nu vår anläggning som ”tillståndspliktig avfallsverksamhet”, något många liknande verksamheter ännu saknar. Det innebär att vi uppfyller deras miljökrav och har tillstånd att bl a hantera kabelskrot, kopparkabel och aluminiumkabel. Få svenska anläggningar har den här typen av tillstånd och behöver göra stora investeringar för att om möjligt komma ifråga för det.
Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig kring din kabelåtervinning?

Fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig och tar reda på hur vi kan hjälpa dig?