Skip to main content

Nyheter


Det nya reningsverk för dagvatten vi investerat i för att få klassas som tillståndspliktig avfallsverksamhet.
230601

Tillståndspliktig avfallsverksamhet

Länsstyrelsen i Skåne klassar nu vår anläggning som ”tillståndspliktig avfallsverksamhet”, något många liknande verksamheter ännu saknar. Det innebär att vi uppfyller deras miljökrav och har tillstånd att bl a hantera kabelskrot, kopparkabel och aluminiumkabel. Få svenska anläggningar har den här typen av tillstånd och behöver göra stora investeringar för att om möjligt komma ifråga för det.